KỈ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

2020.06.22

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp tôn vinh những đóng góp của người làm báo trên cả nước. Trong những năm qua, báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống...

Kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2020 tại Sông Hồng resort đã diễn ra buổi gặp mặt Hội nhà báo Việt Nam & Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư & lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tham dự và tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho các nhà báo, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực báo chí, nghệ thuật suốt những năm qua.

 Trải qua 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước hiện nay.

 

Top