CÔNG TY KOSY: TEAMBUILDING GẮN KẾT TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Ngày 03/02/2018, đại gia đình công ty Kosy đã có chương trình teambuilding tuyệt vời & đầy ắp tiếng cười tại Sông Hồng resort. 

 

 

Teambuilding giúp các thành viên gắn kết hơn, hiểu nhau hơn, từ đó phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả làm việc chung. Các thành viên đại gia đình Kosy đã có một chương trình teambuilding vô cùng sáng tạo, đầy ý nghĩa. 

Sông Hồng resort
189 Lam Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc - 02113. 777 777
songhongresort@gmail.com - http://songhongresort.com

 

Top