HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Ngày 26/12 hội thảo "khoa học công tác bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng 4.0" đã diễn ra tại Sông Hồng Resort.

 

 

Hội thảo đã chỉ ra những thuận lợi khó khăn của công tác bảo vệ mội trường và những phương pháp định hướng trong công cuộc bảo vệ môi trường ở thời đại công nghệ 4.0. Chúng tôi hi vọng sẽ được tiếp đón đoàn trong nhiều hội thảo sắp tới.

 

 

Top