TUẦN LỄ NHÂN VIÊN CÔNG TY CPTM SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ


2

1

Tuần lễ nhân viên” 2017 của CB-CNV Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô là chuỗi các hoạt động vô cùng ý nghĩa với các hoạt động tập thể: Thể thao, Team building, trải nghiệm các dịch vụ tại Sông Hồng resort, làm thử công việc của tôi và cuộc thi “Tiếng hát Sông Hồng”…

34b

715
Chuỗi hoạt động rất ý nghĩa này đã khích lệ tinh thần đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau và giúp cho CBCNV công ty làm việc hăng say. Đồng thời tuần lễ nhân viên đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để nhân viên các bộ phận được giao lưu, đoàn kết, gắn bó với nhau hơn trong công việc cũng như trong các hoạt động sinh hoạt chung.

1210

1821
Chúc cho ngôi nhà chung của Sông Hồng Thủ Đô ngày càng phát triển và vững mạnh!