Phòng VIP khu building 7 tầng
  • Khu Building 7 Tầng

Phòng VIP  khu building tầng là phòng kê 1 giường đôi kích cỡ Kingsize bed ở khu khách sạn 7 […]